Lid van IJD - verzekering

Wat valt er onder de verzekering?

 • De lichamelijke en de materiële schade aan leiding en deelnemers, veroorzaakt door de aard van de activiteit of door deelnemers aan de activiteit.
 • De lichamelijke en de materiële schade aan derden veroorzaakt door deelnemers én begeleiding.
 • Alle medische kosten die niet vergoed worden door de mutualiteit, zijn verzekerd door I.J.D. Medische kosten moeten dus EERST aangegeven worden aan de mutualiteit van het slachtoffer.
 • Voor buitenlandse reizen binnen Europa moet je NIETS doen (géén deelnemerslijst).
 • Verzekering schade aan onroerende goederen. De schade aan lokalen die je huurt (vaste lokalen of bijvoorbeeld eenmalig verblijf) is verzekerd.
 • Ook geluids- en verlichtingsinstallaties die horen bij het gehuurde goed zijn verzekerd. Er is hier wel een franchise van €62.
 • Materiaal dat je zelf huurt is niet verzekerd.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid lichamelijke schade: € 12 394 676.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid materiële schade: € 619 733.
 • Medische kosten: tot € 7 436 per persoon.
 • Verzorging in het buitenland: tot € 3 718 per persoon.
 • Repatriëring: enkel bij ongeval en overlijden.
 • De repatriëring bij ziekte is niet gedekt.